Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула
  • Меню

  Гаранционни условия

  Гаранционни условия

  I. Общи гаранционни условия:

  1. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на продукта, отбелязана в гаранционната карта.
  2. Гаранционното обслужване на техниката се извършва от сервизните специалисти в сервизната база на фирмата.
  3. За част от продуктовата гама на “МДМЛ” АД, за която производителят е упълномощил сервиз, ремонтът се извършва в
  съответния сервиз и съгласно неговите гаранционни условия.
  4. Срокът за ремонтиране на дефектиралата техника е не по-голям от 30 работни дни и не по-малък от 24 часа от
  датата на приемане за ремонт.
  5. При замяна на дефектирал продукт с нов, не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционният срок
  на заменения продукт.
  6. Варианти на гаранционен ремонт:
  - изделието се отремонтира в горепосочения срок;
  - изделието се отремонтира от съответния упълномощен сервиз, съгласно неговите гаранционни условия
  - установява се, че изделието работи нормално. В този случай клиентът дължи такса за диагностика;
  7. В случай, че изделието не може да се отремонтира то се заменя с ново, ако е все още в производство. Ако изделието е
  спряно от производство се заменя с новия модел срещу доплащане.
  За да се извърши замяна на продукт, е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект кашон, драйвери, ръководства и т. н.
  8. Гаранцията отпада в следните случаи:
  - липса на гаранционна карта;
  - ако е направена промяна в конфигурацията или сервизните настройки;
  - при опит за отстраняване на повредата без съгласието на сервизен специалист.
  - неправилна експлоатация и неспазване на указанията в съпровождащата документация;
  - лошо съхранение и транспорт;
  - използване на некачествени и/или неоригинални консумативи;
  - повреди причинени от захранващата мрежа и/или природни бедствия;
  - повреди причинени от други средства и уреди съвместно използвани с доставената техника;
  9. Части и консумативи (тонери, мастила, тонер касети, барабани, глави, ленти и т.н) свързани с броя отпечатани копия не
  се обслужват гаранционно.
  10. Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери и настройки. “МДМЛ” АД не носи отговорност за информацията
  на клиента в повредените устройства.
  11. Рекламации по окомплектовката се приемат в момента на получаване на стоката.
  12. Ние не носим отговорност за стока оставена за ремонт и непотърсена повече от три месеца.